RHYMETHAI.COM ค้นหาคำคล้องจองอัตโนมัติ

จำนวนการค้นหาทั้งหมด : 1247116 ครั้ง

ตอนนี้ระบบถอดเสียงอ่านถูกระงับชั่วคราวนะครับ เนื่องจากหมดสัญญากับ Server ทำให้สามารถค้นหาได้เฉพาะคำที่มีในพจนานุกรม ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ

ในระหว่างนี้ ทางแอดมินขอแนะนำให้ใช้คำแทนไปก่อน เช่นถ้าอยากค้นหาคำที่คล้องจองกับคำว่า "แจน" ซึ่งไม่มีในพจนานุกรม ให้ลองค้นคำว่า "แดน" ซึ่งมีในพจนานุกรมแทน คุณผู้ใช้จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันครับ